Overhoeksplein 1 - 1031 KS Amsterdam - 020 260 9990

 
       
 

Beter wonen kost minder. Voor iedereen.

Deze site is gebouwd naar aanleiding van het afstuderen van Jelk Kruk & Stephan Nierop op 10 juni 2005 in de richtingen Architectuur en Bouwmanagement & Vastgoedbeheer aan de Bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit Delft. Sinds het begin van hun studie zijn zij gefascineerd door de manier waarop de Nederlandse woningbouw tot stand komt. Er is veel te verbeteren door de bewoners te betrekken in het ontwikkelproces van woningbouw. Dit kan via het vergroten van zeggenschap of het beter bestuderen van de eindgebruiker.

In het afstudeerproject Woest Wonen is daarom een doelgroepensysteem ontwikkeld en een ontwerptraject doorlopen in Amsterdam. Woning en woonomgeving werden zo beter afgestemd op de individuele bewoners én de gevarieerde groep bewoners terwijl flexibiliteit werd ingebouwd voor de toekomst. Voor bewoners sluit de woning zo beter aan op de woonwensen, voor ontwikkelaars wordt het verkooprisico verlaagd, voor gemeenten ontstaat er een gevarieerderd en duurzaam woningaanbod. Kortom alle partijen kunnen hier voordeel uit halen.

De ideeën worden vandaag de dag doorontwikkeld en toegepast in de bedrijven MarketMatchers en SuperNova Studios. U kunt contact opnemen met Jelk Kruk als u hier meer over wilt weten op 020 260 9990 of via info@woestwonen.com.

 

Links:

MarketMatchers
Adviesbureau bewonersparticipatie
www.marketmatchers.nl

SuperNova Studios
Architectuur, ontwerp- en conceptontwikkeling
www.supernovastudios.nl

Stephan Nierop
Architectuur
www.stephannierop.nl